Українські освітяни-науковці розробили Speechmob

Головна, Новини

Виклики сьогодення спонукають шукати оптимальні форми дистанційної роботи. Ми як науковці маємо досліджувати, аналізувати, систематизувати, робити висновки і розробляти відповідно рекомендації щодо поліпшення вітчизняної освіти, зокрема і в умовах карантину. Для того щоб суб’єкт-суб’єктна взаємодія давала результати, ми маємо долучати якомога більше респондентів. На жаль, не всі вчителі мають змогу долучитися до певних он-лайн ресурсів, що значно зменшує ефективність взаємодії. Проаналізувавши ситуацію, ми дійшли висновку про необхідність розроблення нової дистанційної форми спілкування, яка об’єднувала б усіх бажаючих незалежно від наявних технічних можливостей. З огляду на це, відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України презентує свою нову розробку – форму дистанційної комунікації в сучасних кризових умовах – Speechmob.

В основі слова – «промова», «юрба». Кожен бажаючий обирає зручний для нього засіб спілкування: стільниковий зв’язок, Viber, Telegram, WhatsApp, платфорими Zoom та ін. Теми для обговорень випливають зі спілкування науковців відідлу дидактики з колегами, учителями, батьками учнів, учнів. На оголошену для обговорення тему чекаємо рефлексію аудиторії. Ми вислуховуємо кожного, будь-які думки є важливими. Зважаємо на емоції, аналізуємо коментарі до матеріалів, оприлюднених на своїй Facebook-сторінці і на веб-сайті відділу, листи, надіслані електронною поштою, телефоні дзвінки та SMS-повідомлення. Реагуємо на листи, що надходять на сайт відділу через сервіс «Зворотний зв’язок» і т.п.

На Форумі відділу дидактики представляємо як свої матеріали, так і тексти, що були надіслані нам. Жодних висновків не робимо, доки не накопичимо достатню для узагальнення кількість інформації. Тільки опісля аналізу узагальнимо і систематизуємо здобуту інформацію. Яких дійдемо висновків говорти завчасно, зрозуміло одне – ці висновки стануть фундаментом для розроблення рекомендацій для вдосконалення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти. Саме так має здійснюватися наука, у цьому її віддача – соціальний ефект.

Галина ВАСЬКІВСЬКА, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України